logo
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
TT HƯỚNG NGHIỆP & ĐÀO TẠO VIỆT NHẬT VJEC
vietnhat.spkt
vjec.hcmute.edu.vn
Tìm kiếm:
TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- NHẬT VJEC TUYỂN DỤNG
TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- NHẬT VJEC TUYỂN DỤNG
Phỏng vấn cho công ty Showa Seiko
Địa điểm: Trung tâm Việt Nhật - Vjec.
Số lượng:20 bạn ngành điện tử và cơ khí.
Yêu cầu: tiếng Nhật N4.
CHÚC MỪNG CÁC EM ĐẬU PHỎNG VẤN NGÀY 11/05/2018
VJEC hỗ trợ sang Nhật miễn phí
Đơn hàng cơ khí
Thời gian phỏng vấn: 9:00 ngày 13/12/2017 (Thứ 4)
Địa điểm: văn phòng trung tâm Việt Nhật - Vjec

Trung Tâm Hướng Nghiệp & Đào Tạo Việt Nhật

Địa chỉ:Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TPHCM.
Điện thoại:096.351.2513 / 0934.1818.13
(+02.8) 372.21.223 / line: 8668 / (+02.8) 389.78.596
Visa MasterCard Amex